Historiek

Reglement van interne orde

Het reglement van interne orde beoogt de plichten van de zwembadgebruiker gedetailleerd te omschrijven, opdat voor eenieder het zwemplezier, in optimaal veilige omstandigheden kan verzekerd worden. Het zwembadpersoneel zal kordaat optreden tegen diegene die zich niet houden aan de voorgeschreven gedragsregels.

Het regelement van interne orde werd aangeplakt aan de kassa, op een duidelijk zichtbare plaats, zodat iedere zwembadgebruiker er kennis van kan nemen, vooraleer hij de zweminfrastructuur betreedt.

Download: reglement-van-interne-orde (PDF - 51 kb)


« vorige

volgende »

© 2003-2021 Zwembad De Druppelteen. Alle rechten voorbehouden.