Historiek

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de projectvereniging.

Het huishoudelijk reglement kan steeds gewijzigd worden, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bij toepassing van artikel 16, lid 6 van het decreet van 6 juli 2001 (artikel 5.2 van de statuten). Indien er wijzigingen aangebracht worden aan het huishoudelijk reglement, wordt steeds een gecoordineerde versie door de raad van bestuur goedgekeurd.

Het huishoudelijk reglement bevat ook een aantal artikelen die de handtekeningsbevoegdheid regelen binnen de projectvereniging.

Download: huishoudelijk-reglement-van-de-projectvereniging-wika (PDF - 71 kb)


volgende »

« vorige

© 2003-2021 Zwembad De Druppelteen. Alle rechten voorbehouden.