Historiek

Personeel

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid. Daartoe werd vooreerst een personeelkader goedgekeurd.

De functies werden ingevuld, hetzij door overname van bestaand personeel van de beide participerende gemeente, hetzij via rechtstreekse recrutering door WIKA. Deze laatste personeelsleden werden aangeworven d.m.v. contracten voor een bepaalde duur.

Een gemotiveerd en ervaren team begeleidt uw zwemplezier in de zwembad "De Druppelteen", zodat alles in optimale en veilige omstandigheden kan plaatsvinden.

Omwille van de betrachting om de veiligheid en het plezier van de klant optimaal te verzekeren, werd er ook een reglement van interne goedgekeurd door de raad van bestuur.


volgende »

« vorige

© 2003-2021 Zwembad De Druppelteen. Alle rechten voorbehouden.