Historiek

Oude "Zeemeermin" wordt piepjonge "Druppelteen"

Legionellabestrijding

Het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse overheid dat het decreet betreffende 'de primaire preventie van schadelijke effecten bij de mens, veroorzaakt door biologische agentia' in de praktijk moet regelen heeft voor gevolg dat de sanitaire installaties steeds aan hogere eisen moeten voldoen. Men moet de gezondheids -en veiligheidsrisico's van de installaties in kaart brengen en er moet een beheersplan opgesteld worden dat een risico-analyse met opvolgingsmaatregelen bevat. Daarenboven moeten de wekelijkse temperatuurmetingen op diverse plaatsen gebeuren en moet het zwembadwater periodiek thermisch gedesinfecteerd worden. Van deze metingen en desinfecties moet men een logboek bijhouden.

De legionellabestrijding gebeurt vanuit een volledig geautomatiseerd systeem dat voldoet aan de vooropgestelde eisen. Het systeem desinfecteert de douches en overige uitstapleidingen automatisch op vooraf bepaalde tijdstippen. Het systeem laat verhit spoelwater door alle leidingen stromen en resulteert zodoende in thermische desinfectie. Men kan dit systeem ook 's nachts laten werken, met een regelmaat die bij het risicoprofiel van de installatie past. Het systeem meet en registreert hierbij de spoeltemperatuur en spoeltijd per douche. Het systeem archiveert alle geregistreerde instellingen en meetgegevens in een database die op ieder moment een helder inzicht geeft in het proces. Het bepaalt de zuinigste wijze van spoelen. Zo kan het voordelig zijn per groep te spoelen of juist per tappunt. Men kan kiezen voor een intervalspoeling of voor een duurspoeling op een ingestelde temperatuur of zelfs voor een combinatie van beide opties. Het systeem geeft een alarmmelding als er iets fout gaat in de warmtapwaterbereider of in één van de tappunten.

Ook door op het gebruik afgestemde rondpomptijden, met een volledige doorspoeling van de bassins van onderuit (bodemtoevoeren) waardoor geen enkele dode hoek ontstaat en door het gebruik van zoutelektrolyse voor de waterontsmetting werd veel aandacht besteed aan de gezondheid en hygiëne voor de zwembadgebruikers.


volgende »

« vorige

© 2003-2021 Zwembad De Druppelteen. Alle rechten voorbehouden.