Het zwembad dat ten dienste staat van mens en milieu.

Foto's

Contactgegevens

Zwembad "De Druppelteen"
Marktplein 27
1880 Kapelle-op-den-Bos

T: (015) 71 16 85
F: (015) 71 27 08
E-mail:


Opgelet

Het zwembad zal op dinsdag 4 april 2017 uitzonderlijk geopend zijn vanaf 13u30.


Gezocht: jobstudenten / weekendwerkers

De Projectvereniging WIKA werft jobstudenten / weekendwerkers aan voor de functie van redder tijdens de vakantiemaanden (juli - augustus - september 2017) en tijdens de weekends.

Je kan je kandidatuur stellen door het inschrijvingsformulier hieronder te downloaden en volledig ingevuld terug te zenden uiterlijk op 18 april 2017 naar: Projectvereniging WIKA, Marktplein 27, 1880 Kapelle-op-den-Bos.

Voorwaarden: minimaal 18 jaar zijn en in het bezit van het "Hoger Redderbrevet" afgeleverd door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap BLOSO - VTS en van een recent bijscholingsattest.


Vacature: werfreserve deeltijdse schoonma(a)ker(ster)

Kandidaturen dienen uiterlijk op 18 april 2017 toe te komen (datum van ontvangst bij de Projectvereniging Wika is bepalend!). Zij worden gericht aan de Projectvereniging Wika, Marktplein 27, 1880 Kapelle-op-den-Bos met vermelding kandidatuurstelling.

Profiel: geen diplomavereiste. Bereidheid tot werken op onregelmatige tijdstippen met inbegrip van avond- en weekendwerk.

Kandidaten gebruiken het verplichte inschrijvingsformulier om hun kandidatuur te stellen. Zij voegen tevens een uitgebreid curriculum vitae toe.

© 2003-2017 Zwembad De Druppelteen. Alle rechten voorbehouden.